Keď ide o robotov..

By

19.8.2019

Nemôžeme sa spoľahnúť na rozprávaciu škatuľku, ktorá nám odpovedá zmysluplné vety bez ozajstného porozumenia. Ak máte  doma robota a potrebujete, aby Vám niečo doniesol, alebo Vám uvaril šálku kávy, naozaj by ste chceli, aby rozumel čo to vlastne znamená..

technologie

Robot, ktorý sa dokáže učiť
Malý robot sa od začiatku učí rozprávať úplne iným spôsobom ako napríklad všeobecne známy systém Siri. Slová si viaže k audiovizuálnym podnetom a učí sa im rozumieť. Dokáže tak napríklad pochopiť aj rozdiel medzi prídavnými a podstatnými menami, i keď by ho nevedel zdôvodniť. Ak mu totiž vedci ukážu a zároveň pomenujú žltý pohár a modrý pohár a následne pred neho položia zelený, iCub vie, že ide o pohár, aj keď zatiaľ nemusí poznať jeho novú farbu. Rovnako ak by pred neho položili žltý tanier, v prípade, že taký predmet ešte nevidel, vedel by identifikovať jeho farbu. Veľmi zaujímavé čo poviete?
Umelá neurónová sieť
Schopnosť učiť sa je možná vďaka umelej neurónovej sieti. Tento typ počítačového systému sa v mnohom podobá nášmu mozgu, keďže napodobňuje jeho štruktúru. Pravidlá a vedomosti doňho nie sú naprogramované od začiatku, systém sa ich postupne učí a upravuje ich. Znamená to, že keď sa robot niečo naučí, systém si vytvorí spojenie. Napríklad medzi zvukom slova „pohár“ a jeho reálnym výzorom. Čím viac sa konkrétna skúsenosť opakuje, tým je asociácia pevnejšia. Čo je naozaj úžasné!
Ideálnym výsledkom by bolo vytvorenie komerčne dostupného robota, ktorý by mal základnú úroveň vzdelania, no stále by sa vedel učiť nové veci. Zrýchleniu učenia by mohli pomôcť „robotie škôlky“, kde by mohli stroje vzájomne interagovať a zhromažďovať nové poznatky.

robot

Metóda učenia  je časovo náročná
Metóda učenia je prirodzene časovo omnoho náročnejšia než len naprogramovanie chodiaceho slovníka. Reálnu konverzáciu by sme s robotom mohli viesť najskôr za desať až pätnásť rokov. Roboty sa priblížila k umelej inteligencii – schopnosť zovšeobecniť svoje vedomosti a uplatniť ich v nových situáciách.
 
Robot by tak mal byť schopný využiť napríklad svoju schopnosť zdvihnúť nejaký predmet aj vtedy, ak pôjde o vec, ktorú nikdy predtým „nevidel“. Rovnako by mohol byť schopný pomenovať túto činnosť u druhého človeka, či dokonca predpokladať, čo sa bude diať ďalej.

About